Beställaren äger rätt att inom 14 dagar från mottagandet av beställd produkt frånträda avtalet utan att ange någon anledning och byta eller returnera produkten. Gratis retur förutsätter att samma leveranssätt används som vid ursprunglig leverans. Vid frånträdande av avtalet bör Beställaren returnera produkten utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar.

Produkter får provas och granskas för att bestämma om de passar Kunden eller inte; man bör dock se till att produkten och dess förpackning påverkas minimalt vid provning. OBS! Provning avser användning i samma omfattning som vanligtvis sker före köp från detaljförsäljningsställen. T ex får man inte steka i en stekpanna, elda i en BBQ-ugn eller dylikt. En returnerad produkt ska vara i originalförpackningen och med originalmarkering samt inkludera alla komponenter som var med vid utleverans till Beställaren. En produkt som levereras till kunden isärmonterad i förpackningen ska även vara isärmonterad vid retur och förpackad på samma sätt som vid utleverans till beställaren. Om produktens förpackning kan öppnas utan att skada den är köparen skyldig att öppna förpackningen på ett sådant sätt. Skyddsmaterialen på produkten (t ex skyddsfolie på en stekpanna) ska sitta kvar vid retur.

Om produktens originalförpackning är skadad, produkten har under provperioden använts utöver rimlig nivå för granskning eller returnerad produkt inte är i samma skick som en motsvarande ny produkt äger GrillSymbol OÜ rätt att ensidigt dra av ett ersättningsbelopp som motsvarar produktens värdeminskning från beloppet som ska återbetalas till Beställaren. Ersättningsbeloppet fastställs separat i varje enskilt fall med utgångspunkt i omfattningen av produktens eventuella värdeminskning och Kunden underrättas om ersättningsbeloppet snarast efter att det har fastställts. OBS! Observera att Kunden bör själv betala returneringskostnaderna.
14 dagars ångerrätt gäller inte vid produkter tillverkade efter Beställarens särskilda önskemål, dvs specialbeställda produkter. GrillSymbol OÜ ersätter inga produktskador orsakade av naturkrafte

GrillSymbol Products